Vakıf üniversitelerinin verdiği burs ve fırsatlar için TIKLA - KYK Borç Sorgulama

Bazı vakıf üniversitelerinin başarılı öğrenciler için sundukları fırsatlar şöyle:

Bilkent Üniversitesi: Sınav sonuçlarına göre tam burslu olarak yerleşen adaylardan MF-1-2-3-4, TM 1-2-3, TS-1 ve YGS 1-6 puan türünde 10.000’inci veya daha iyi olanlar ile Dil puan türünde 250’inci veya daha iyi olanların bursu, kayıt sırasında “kapsamlı burs”a yükseltilecek. Kapsamlı bursun içerisinde tam bursa ek olarak yılda 9 ay boyunca aylık 375 TL, iki kişilik odalarda ücretsiz yurt olanağı bulunuyor. Eğer öğrenci yurtta kalmayı tercih etmezse aylık katkı bursu 500 TL’ye yükseliyor.

Çankaya Üniversitesi: Türkiye genelinde ilk 250 içinde yer alanlara her yıl 9 ay süreyle ayda bin 100 TL; 251-2 bin. sırada yer alanlara da her yıl 9 ay süreyle ayda 500 TL verecek.

Doğuş Üniversitesi: MF, TM ve TS puan türlerinde ilk 1000’e girenlere yüzde 100 öğretim ücreti indirimi ve 500 TL imkanı sağlanacak.

İzmir Üniversitesi: Türkiye genelinde üniversitelerini tercih eden ilk 1000 öğrenciye yüzde 100 burslu olarak kayıt yaptırma imkanı verecek.

Özyeğin Üniversitesi: İlk 10 bine girenler için aylık 800 TL burs verilecek.

İstanbul Kültür Üniversitesi: İlk 3 bin’e giren adayları normal eğitim süresince yıllık öğrenim ücreti ödemeyecek. Bu öğrencilere aylık 750 TL bursu verilecek. Ayrıca bu öğrencilere yıllık 2 bin TL nakit bilgisayar, kitap, CD bursu da verilirken, yurtlarda ücretsiz konaklama imkanı sağlanacak.

Kadir Has Üniversitesi: Sıralamada TS-1, MF-4, TM-1 ve TM-2 puan türlerinde ilk 100 içinde olan öğrencilere 2 bin TL, ilk 500 içinde yer alanlara bin TL, ilk 1000 içinde yer alan öğrencilere 750 TL burs verilecek.

İstanbul Aydın Üniversitesi: İlk 500 içerisindeki adaylara üniversitede ücretsiz eğitim imkanı, yurtdışında ücretsiz yüksek lisans ve doktora eğitimi, aylık 500 TL burs hizmeti sağlanacak.

Yeditepe Üniversitesi: YGS-1, MF, TS ve TM gruplarında herhangi birinin ilgili puan türüyle öğrenci alan programlara yerleştirilen ve yerleştirildiği programın puan türünde ilk 100’e giren öğrencilere 8 ay süreyle ayda bin TL, ilk 500’e girenlere 750 TL, ilk binde olanlara 500 TL verilecek. Dil-1 puan türüyle öğrenci alan programlara yerleştirilen ve ilk 100’e giren öğrencilere 8 ay süreyle 250 TL, hazırlık sınıfı ve normal öğretim süresi boyunca burs desteği verilecek.

Piri Reis Üniversitesi: İlk 2 bin öğrenci içine girip üniversiteyi tercih edenlere öğrenim ücretsiz verilecek ve 9 ay boyunca aylık 500 TL maddi yardım yapılacak.

Beykent Üniversitesi: İlk 1000’e girerek üniversiteye yerleştirilen adaylara her yıl 9 ay süreyle 800 TL.

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi: Üniversitenin tam burslu programlarına yerleşenlere 2 bin TL’ye kadar değişen miktarlarda yaşam katkı payı ödenecek. Ailesi Ankara dışında olanlara barınma imkanı sağlanacak. Bu öğrencilerden ailevi veya sağlık sorunu gibi nedenlerle evde kalmaları gerektiği tespit edilenlere aylık 250 TL kira yardımı ödenecek.

Haliç Üniversitesi: İlk 1000 öğrenci arasında olan ve kayıt yaptıran adaylara yüzde 100, 1000-5000 arasında yer alanlara ise yüzde 50 oranında eğitim-öğretim katkı payı verilecek.

Koç Üniversitesi: Üstün başarı bursu; üniversitenin çeşitli programlarına tam burslu olarak en üst sıralarda yerleştirilecek 30 öğrenciye verilecek. Bu öğrencilere 10 ay süreyle 530 TL burs, yurtlarda 2 kişilik odalarda ücretsiz konaklama, ders kitabı giderleri sağlanacak. 2011-2012 ders yılında bir seferlik 2 bin TL’lik giriş başarı ödülü de verilecek.

Sabancı Üniversitesi: Tam bursla yerleştirildiği puan türündeki LYS sıralamasında ilk 3000 içinde yer alanlar yeni teknoloji kullanım ücretinden tam muafiyet ve 9 ay süreyle ayda 400 TL burs verilecek. Üniversite yurdunda ücretsiz konaklama imkanı da sağlanacak.

Gediz Üniversitesi: Türkiye genelinde ilk 500 öğrenci arasında dereceye girerek üniversiteyi kazanan öğrencilere aylık 1000 TL burs verilecek.

İzmir Ekonomi Üniversitesi: Türkiye genelinde ilk 100 içinde yer alan öğrencilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin TL, yılda 9 aylık süreyle 1000 TL; ilk 200 içinde yer alan öğrencilere bir defaya mahsus olmak üzere 4 bin TL ve aylık 800 TL; ilk 500 içinde yer alanlara bir defaya mahsus 3 bin TL ve aylık 600 TL, ilk 1000 içindeki öğrencilere ise bir defaya mahsus 2 bin 500 TL ve aylık 500 TL burs sağlanacak.
İl dışından gelenlere üniversite yurtlarında ücretsiz konaklama, yurt kapasitesinin yeterli olmaması durumunda üniversite yurdu dışında ikamet edeceklere aylık 275 TL ödeme yapılacak.

Zirve Üniversitesi: Sınav puan türüne göre ilk 100 dereceye girerek yerleşenlere 2 bin 400 TL burs verilecek.

İstanbul Şehir Üniversitesi: Türkiye genelinde ilk 100 öğrenci içinde yer alanlara en erken birinci yılın sonunda ve bir defaya mahsus olmak üzere en az bir ay süreli üç ülkeyi kapsayacak bir kültür gezisi, 9 ay süreyle aylık 600 TL burs olanağı sağlanacak.

Gazikent Üniversitesi: Türkiye genelinde ilk 100’e girenlere ayda 2 bin 500 TL burs verilecek.

Karatay Üniversitesi: Sıralamada 1-10 arası derece yapan öğrencilere 2 bin TL, 11-100 arası derece yapan öğrencilere bin 500 TL, 101-1000 arası derece yapan öğrencilere 750 TL, 1001-2500 arası derece yapan öğrencilere 500 TL, 2501-5000 arası derece yapan öğrencilere 250 TL aylık burs verilecek.